Upphandling för renovering av befintlig brygga Vargata Gästhamn/Wikens Wänner, förlängd anbudstid. 

 Procurement construction work at the jetty of Vargata guest harbour, Wikens Wänner, extended time.

Vänligen fyll i en Tender Request Form.

 Please fill in a Tender Request Form to receive drawings and additional information.

© 2019 by SmartMarina.

Responsible publisher: Annica Grönlund 

                                annica@smartmarina.eu
 

  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Instagram Ikon
  • YouTube - Vit Circle