top of page
Renovering av brygga till Vargata gästhamn

Upphandling för renovering av befintlig brygga Vargata Gästhamn/Wikens Wänner, förlängd anbudstid. 

 Procurement construction work at the jetty of Vargata guest harbour, Wikens Wänner, extended time.

15.11.2019
16.12.2019

Vänligen fyll i en Tender Request Form.

 Please fill in a Tender Request Form to receive drawings and additional information.

bottom of page