Ombyggnad av servicehus i Kirjais
17.12.2019
13.1.2020

Upphandling för ombyggnad av servicehus i Kirjais. 

 Procurement reconstruction of service house at Kirjais.