top of page
Object 
Seglinge Gästhamn
Date
04.02.2019
Closing date
Tender document
22.02.2019

Byte av brädslåning på befintligt hamnkontor, renovering av befintliga bryggor, nyinstallation av el till bryggorna och uppgradering av befintlig mätarcentral.

Anbudsgivaren får ge anbud enligt tre alternativ:

1. Fast summa - Styrd totalentreprenad Enligt upprättade handlingar.

 

2. Delad entreprenad – Fast summa Separata priser ges för EL och BYGG. BYGG ges samordningsansvaret och ansvarar för säkerheten på byggarbetsplatsen. De delar som i upprättade handlingar gäller totalentreprenören åläggs byggnadsentreprenören om inte annat särskilt anges nedan.

 

3. Löpande räkning Entreprenaden utförs i sin helhet mot löpande räkning. Entreprenören lämnar till anbudet timpris på arbete för kategorierna BYGG och EL. För material tillämpas självkostnad med maximalt 12% påslag.

For additional information, specifications, and drawings necessary to the object, please fill out a tender information request.

bottom of page