top of page
Date

Rödhamn 

06.11.2018

Rödhamn, Åland Islands. Construction of service house 59 m² and a waste house 29 m² with associated water purification and the installation of solar cells

Nybyggnation av sophus om ca 29 m² och servicebyggnad om ca 59 m² med tillhörande reningsverk för gråvatten och solcellsanläggning. Byggnadsplatsen är på Rödhamn.

The object is a split tender.

To receive all of the documents, information, drawings, and criteria of this object please fill out a tender information request.

Closing date
30.11.2018
Tender document
bottom of page