Object 
Date
Hamnsundet Servicehus
12.09.2019

Nybyggnation av servicebyggnad om ca 140 m² med tillhörande arbeten. Rivning av befintligt servicehus ingår.

New construction of a service house of ca 140 m² with associated work. Removal of the existing service house is included.

Closing date
Tender document
01.10.2019

For all additional information and drawings please file a tender information request.

För all ytterligare information och teckningar, vänligen fyll i en tender information request.