Object 
Date

Nybyggnation av servicebyggnad om ca 140 m² med tillhörande arbeten. Rivning av befintligt servicehus ingår.

New construction of a service house of ca 140 m² with associated work. Removal of the existing service house is included.

Closing date
Tender document

For all additional information and drawings please file a tender information request.

För all ytterligare information och teckningar, vänligen fyll i en tender information request.

© 2019 by SmartMarina.

Responsible publisher: Annica Grönlund 

                                annica@smartmarina.eu
 

  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Instagram Ikon
  • YouTube - Vit Circle