top of page
Object 
Date
Closing date
Tender document
Brudhäll Servicehus Renovering
28.10.2019
18.11.2019
och Elinstallation till Bryggor

Renovering av Servicehus samt tillhörande arbeten. Dragning av el och installationer längs med gästhamnsbryggor. Objektet är beläget i Karlby Kökar.

Objektet bjuds ut som delat anbud mellan bygg, el, VVS och el till bryggor och på enhetsprislista.

For drawings and/or questions related to this tender, please file a tender information request.

För teckningar och / eller frågor relaterade till detta anbud, vänligen ange och lämna en tender information request.

bottom of page